پرداخت حق عضویت

بخش عضویت یکی از مهمترین بخش های عایدات موسسه می باشد.در بخش عضویت افراد با پرداخت منظم و مستمر ما را در بهتر برنامه ریزی کردن و هدف گذاری یاری میرسانند. شما میتوانید با مراجعه حضوری در دفتر مهرطه و تکمیل فرم عضویت و یا دریافت فرم عضویت از طریق سایت مهرطه به جمع اعضای موسسه بپیوندید. 

انواع عضویت : 

عضویت فردی 
شما میتوانید با پرداخت ماهیانه مبلغ 100000ریال به عضویت خانواده مهرطه درآئید. 

عضویت گروهی 
افراد می توانند به صورت گروهی اعم از خانواده و یا گروه های دوستی با پرداخت مبلغی به عضویت گروهی خانواده مهر طه در آیند شما بااین پرداخت ما را در ساختن آینده ای بهتر برای دخترانمان یاری می رسانید.

عضویت شرکت ها
سازمانها و شرکتها نيز مي توانند به عنوان اشخاص حقوقي با پراخت ماهيانه حداقل 500.000 ريال به جمع خانواده مهرطه وارد شده و به مسئوليت اجتماعي خود را در قبال جامعه جامه عمل بپوشانند.

شماره حساب های موسسه

شماره کارت 5022291001693595 بانک پاسارگاد، شماره کارت

شماره حساب 116400537 , کد 032 , بانک تجارت شعبه پارک

شماره حساب 81077799901 , کد 326 , بانک پاسارگاد  شعبه قائم مقام

شمار حساب 1018504861122 , کد 101 , بانک اقتصاد نوین شعبه قدیر

توجه ( بسیار مهم )

موسسه مهرطه تنها دارای دو وب سایت رسمی به آدرس های ذیل می باشد : 

mehretaha.ir  و  mehretaha.com   

لطفا از کمک به موسسات دیگر که با آدرس های مشابه و با نام ما فعالیت می کنند جدا خوداری نماید جهت کسب اطلاعات بیشتر از قسمت تماس باما وبسایت با ما در ارتباط باشید - متشکرم