پذیرش مددجو


مددجویان را به سه گروه به شرح زیر می توان تقسیم کرد : 
1- مددجویان فاقد سرپرست (ایتام)، کسانی که عمدتا پدر یا مادر خود را از دست داده اند. 
2- مددجویان بدسرپرست، کسانی که پدر یا مادر آنها به دلایل مختلف فاقد صلاحیت برای نگهداری و حمایت از آنها می باشند. 
3- خانواده های نیازمند، سرپرستی این خانواده ها را عمدتا زنانی به عهده دارند که قادر به اداره مالی خانواده نیستند. 


مراحل پذیرش 
واحد مددکاری پس از دریافت برگه معرفی از نهادهای ارجاع دهنده، شرح حالی از مددجو تهیه نموده و آن را به مشاور و روان شناس موسسه جهت بررسی سلامت روانی ارائه می دهد. مشاور موسسه با اجرای تستهای ضروری پس از احراز تمامی شرایط لازم، مددجو را به خوابگاه معرفی می کند. 

از آن پس وظایف مددکاری به شرح زیر ادامه می یابد: 
1- برقراری ارتباط نزدیک مبتنی بر ايجاد اعتماد و صحبت با مددجویان. 
2- تعامل و همکاری با کارشناس مشاوره، مربیان و مدیریت. 
3- تعامل و جلب مشارکت و همکاری خانواده اصلي مددجو یا خانواده حامی وی. 
4- بررسی نیازمندیهای فردی، گروهی و اجتماعی مددجویان و تلاش برای رفع آنها با هماهنگی و همکاری سایر پرسنل و مدیریت.
5- تلاش مستمر برای نظارت بر امور مددجویان و برنامه ریزی و اقدام جهت توانبخشی اجتماعی آنها. 
6- شرکت منظم و فعال در جلسات کار تیمی و مشارکت در تدوین و مرور برنامه های مراقبت مطابق با ضوابط. 
7- ثبت وقایع روزانه و گزارش آن. 

مددجویان حمایتی :
1- آن دسته از مددجویان و خانواده هاي آنها که بضاعت مالی نداشته باشند پس از تحقیقات لازم و تشکیل پرونده به طور ماهیانه از نظر مالی و مواد خوراکی مورد رسيدگي قرار مي گيرند. 
2- هزینه تحصیل برخی از مددجویان که خانواده آنها بضاعت مالی نداشته باشند پرداخت می گردد.  
4- درمان مددجویان حمایتی که از نظر مالی بضاعت ندارند، از طرف موسسه تامین می گردد. 
4- در مورد مددجویانی که شرایط مستقل شدن از خانواده بزرگ موسسه را داشته و نیاز به کمک هزينه مسکن داشته باشند این مبالغ از طرف موسسه تامین می گردد.  

شماره حساب های موسسه

شماره کارت 5022291001693595 بانک پاسارگاد، شماره کارت

شماره حساب 116400537 , کد 032 , بانک تجارت شعبه پارک

شماره حساب 81077799901 , کد 326 , بانک پاسارگاد  شعبه قائم مقام

شمار حساب 1018504861122 , کد 101 , بانک اقتصاد نوین شعبه قدیر

توجه ( بسیار مهم )

موسسه مهرطه تنها دارای دو وب سایت رسمی به آدرس های ذیل می باشد : 

mehretaha.ir  و  mehretaha.com   

لطفا از کمک به موسسات دیگر که با آدرس های مشابه و با نام ما فعالیت می کنند جدا خوداری نماید جهت کسب اطلاعات بیشتر از قسمت تماس باما وبسایت با ما در ارتباط باشید - متشکرم