اساسنامه

نام 
نام این شرکت موسسه مهر طه است اهداف موسسه با هدف یاری رساندن به ایتام،  در راه ماندگان و بی پناهان و رهایی جامعه از پدیده فقر در جامعه ایرانی تلاش می نماید. 
شرایط
 عضویت 
موسسه تابعیت ایرانی دارد و اعضای آن ملزم به:
پایبندی به مفاد اساسنامه 
تلاش مستمر در جهت نیل به اهداف موسسه می باشد. 
انواع عضویت 
عضو اصلی که به طور مستمر متعهد به همکاری با موسسه بوده و مسئولیتهایی را جهت نیل به اهداف موسسه تقبل می نماید. 
عضو افتخاری با پذیرفتن تعهد و مسئولیت خاص بصورت موردی با موسسه همکاری دارد. 
نوع فعالیت 
فعالیت موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی و بر اساس مفاد اساسنامه خواهد بود. 
مدت فعالیت
موسسه از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تاسیس می گردد.
حوزه فعالیت 
این موسسه خدمات حمایتی خود را مطابق اهداف موسسه نسبت به تمام افراد جامعه در سراسر ایران اسلامی صرفنظر از جنسیت،  سن،  رنگ، نژاد،  زبان،  دین،  شغل،  بیماری و سلامت و ... ارائه می نماید. 
موسسه معتقد است که تا آنجا که در پهنه ایران اسلامی فرزندی قربانی خشم جامعه و ناهنجاری های آن وجود داشته باشد، آماده دفاع از حقوق فردی آنان بوده و در راه تامین اجتماعی ایشان تلاش خواهد نمود.
نشانی موسسه 
مرکز اصلی موسسه در تهران ، خیابان میرزای شیرازی است و در صورت لزوم می تواند بعد از موافقت سازمان بهزیستی کشور در سایر نفاط داخل کشور شعبه یا نمایندگی دایر نماید.  
ارکان موسسه 
هیئت موسس 
مجمع عمومی 
هیئت مدیره 
بازرس  
بودجه 
بودجه موسسه از طرق زیر حاصل می شود: 
کمکهای اعضاء 
کمکهای مردمی 
درآمدهای خاص نظیر هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، وقف و غیره . 
کمکهای بین المللی ، با رعایت کلیه مقررات قانونی . 
دریافت کمکهای دولتی با حفظ استقلال موسسه . 
درآمد حاصل از انجام طرحهای ملی یا بین المللی . 
تبصره : درآمد و هزینه های موسسه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مجمع عمومی سالیانه و سازمان بهزیستی کشور ارائه خواهد شد . 
همیاری عمومی 
اعتقاد قلبی ما بر آن است که بدون مساعدت تمامی هموطنان در تمامی نقاط جهان نمی توان به نیات انسان دوستانه و حمایت از نوگلان باغ طه پرداخت.   

شماره حساب های موسسه

شماره کارت 5022291001693595 بانک پاسارگاد، شماره کارت

شماره حساب 116400537 , کد 032 , بانک تجارت شعبه پارک

شماره حساب 81077799901 , کد 326 , بانک پاسارگاد  شعبه قائم مقام

شمار حساب 1018504861122 , کد 101 , بانک اقتصاد نوین شعبه قدیر

توجه ( بسیار مهم )

موسسه مهرطه تنها دارای دو وب سایت رسمی به آدرس های ذیل می باشد : 

mehretaha.ir  و  mehretaha.com   

لطفا از کمک به موسسات دیگر که با آدرس های مشابه و با نام ما فعالیت می کنند جدا خوداری نماید جهت کسب اطلاعات بیشتر از قسمت تماس باما وبسایت با ما در ارتباط باشید - متشکرم