گروه درمانی و مشاوره


در طول فعالیت موسسه نیکوکاری مهرطه پزشکان  و مشاوران همواره بدون چشمداشت دختران مهر را یاری رسانده اند ما دست کلیه عزیزانی که در این راه ما را یاری کردند می فشاریم و خواهان همراهی دیگران پزشکان و مشاوران عزیز می باشیم.

شماره حساب های موسسه

شماره کارت 5022291001693595 بانک پاسارگاد، شماره کارت

شماره حساب 116400537 , کد 032 , بانک تجارت شعبه پارک

شماره حساب 81077799901 , کد 326 , بانک پاسارگاد  شعبه قائم مقام

شمار حساب 1018504861122 , کد 101 , بانک اقتصاد نوین شعبه قدیر

توجه ( بسیار مهم )

موسسه مهرطه تنها دارای دو وب سایت رسمی به آدرس های ذیل می باشد : 

mehretaha.ir  و  mehretaha.com   

لطفا از کمک به موسسات دیگر که با آدرس های مشابه و با نام ما فعالیت می کنند جدا خوداری نماید جهت کسب اطلاعات بیشتر از قسمت تماس باما وبسایت با ما در ارتباط باشید - متشکرم